June 15, 2015 tags:  SSL-TLS cryptography travel in-the-news

Polish TV: Hackers and Banks and Stuff

Banki coraz cz??ciej atakowane przez hakerów

Ataki na banki zdarzaj? si? wsz?dzie. Banki na ca?ym ?wiecie s? zaniepokojone hakerami i kradzie?? pieni?dzy.

Here's a 3 minute interview with yours truly in Warsaw, Poland. They have a polish guy talking over my audio track, which is neat if you know Polish. I don't.